De noflike Waterleeuw

Wat in wille ha wy hân mei ús freonen yn Abcoude. In Lemster boat dy yn Hollân hielendal kreas makke is en de namme krygen hat: de noflike waterleeuw. Wy mochten mei ús Fryske sankjes de te wetterlitting opfleurje. It waard in moaie middei mei in poer beste sfeer en mei publyk dat, ûndanks dat sy der amper wat fan ferstean ha, hiel oandachtich harkje woe.

bootje1

bootje2

bootje3

bootje6